Kết nối hệ sinh thái online

icon
HUB
icon
Đào tạo
icon
Học trực tuyến
icon
Tham vấn tâm lý
icon
EJob
icon
Thư viện
icon
Tốt nghiệp
icon
Tuyển dụng

Tin tức

Tuyển sinh 2022

Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh 59 ngành đại học theo 3 lựa chọn: Chương trình Tiêu chuẩn, Chương trình Đào tạo Đặc biệt, Chương trình Quốc tế.

Xem thêm

Học bổng tuyển sinh

  • Học bổng 100%, 50% học phí toàn khoá
  • Học bổng 300 tân sinh viên xuất sắc
  • Học bổng Cựu sinh viên ngành môi trường
  • học bổng Chương trình Quốc tế

Xem thêm

Tuyển sinh VLSET

Tạp chí Văn Lang

news

Tạp chí Sinh viên Văn Lang số 16

news

Tạp chí Sinh viên Văn Lang số 15

news

Tạp chí Sinh viên Văn Lang số 14

23 Ngành đào tạo bậc Đại học

Ngành công nghệ Kỹ thuật môi trường
Ngành công nghệ Sinh học
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Ngành Kỹ thuật Nhiệt
Ngành Kỹ thuật Phần mềm
Ngành Công nghệ Thông tin

4 Ngành đào tạo bậc sau Đại học

Đơn vị cùng Tập đoàn Giáo dục Văn Lang