TS. Nguyễn Thúy Lan Chi
Hiệu trưởng
Trường Kỹ thuật và công nghệ Văn Lang
Email: chi.ntl@vlu.edu.vn
Văn phòng: P 6.03, Tầng 6, Tòa nhà G, cơ sở chính