QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang thành lập theo quyết định số 128/QĐ/VL-HĐT ngày 23/10/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Văn Lang.

TÊN GỌI & TRỤ SỞ GIAO DỊCH
- Tên gọi: TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ VĂN LANG
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VAN LANG SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
- Tên viết tắt theo tiếng Anh: VLSET
- Trụ sở chính:
69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

VỊ TRÍ PHÁP LÝ
- Trường Đại học Văn lang là chủ sở hữu và là đơn vị chủ quản của Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang.
- Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang là đơn vị thuộc VLU, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các khoa, ngành đào tạo khối kỹ thuật và công nghệ hiện có của VLU.
- Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang có cơ cấu tổ chức theo đúng Luật Giáo dục đại học đối với trường thuộc trường đại học, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, công tác cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.
- Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang hoạt động theo định hướng trường khoa học ứng dụng về công nghệ và kỹ thuật; có các bậc đào tạo từ đại học đến sau đại học (gồm chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, chương trình 100% bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết quốc tế cấp đơn bằng và song bằng,…) và nghiên cứu khoa học theo quy định của Luật Giáo dục đại học.
- Hội đồng trường Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang thực hiện việc quản lý hoạt động của Trường với tư cách là cơ quan quyết định chiến lược, nhân sự và kế hoạch phát triển trong phạm vi tự chủ được cho phép.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Hiện tại, VLSET có 22 ngành đào tạo (cấp 4) thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật ở bậc đào tạo đại học, 03 ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và 01 ngành đào tạo trình độ tiến sỹ thuộc 09 đơn vị chuyên môn(08 khoa và 01 viện).