GIỚI THIỆU

Phòng Nghiên cứu khoa học, Hợp tác và Phát triển là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang (VLSET). Nhiệm vụ của Phòng là phát triển toàn diện hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế; góp phần thực hiện Sứ mạng và Mục tiêu của nhà trường.


NHÓM NGHIÊN CỨU


TRƯỞNG NHÓM

TS. ARIVALAGAN PUGAZHENDHI

Nhóm nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới cho lĩnh vực năng lượng và môi trường

TS. TRẦN THIỆN KHÁNH

Nhóm nghiên cứu kỹ thuật hóa học trong phát triển năng lượng tái tạo và vật liệu tiên tiến

PGS. TS. NGUYỄN QUỐC Ý
Nhóm nghiên cứu kỹ thuật máy tính và thiết kế


THÀNH VIÊN NHÓM

TT Nhóm Thành viên
1 Nhóm nghiên cứu Ứng dụng vật liệu mới cho lĩnh vực Năng lượng và Môi trường
(Emerging Materials for Energy and Environmental Applications Research group)
1. TS. Arivalagan Pugazhendhi
2. ThS. Rajasree Shanmuganathan
3. TS. Trần Phương Đông
4. TS. Selvam Sathiyavimal
5. TS. Indira Karuppusamy
2 Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật hoá học trong phát triển Năng lượng tái tạo và Vật liệu tiên tiến
(Chemical Engineering in Advanced Materials and Renewable Energy Research Group)
1. TS. Trần Thiện Khánh
2. TS. Trịnh Kim Cúc
3. TS. Shan Ahmed Tharifkhan
4. TS. Vigneswaran Dhasarathan
5. TS. Trịnh Hữu Vinh
6. TS. Rizwan Safdar
7. TS. Lê Quang Dũng
8. TS. Trương Thị Hạnh
3 Nhóm nghiên cứu Hóa dược, Nông nghiệp Công nghệ Cao và Hoạt chất sinh học
(Medicinal Chemistry, Hi-tech Agriculture & Bioactive Compounds Research Group)
1. TS. Đoàn Xuân Diệp
2. TS. Ranjithkumar Rajamani
4 Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật máy tính và Thiết kế
(Computational Engineering and Design Research Group)
1. PGS. TS. Nguyễn Quốc Ý
2. TS. Lê Cao Khoa
3. ThS. Kathirvel Brindhadevi
4. ThS. Lê Thị Kim Ngọc
5. ThS. Nguyễn Tuấn Việt
5 Nhóm nghiên cứu Công nghệ xanh và Phát triển bền vững trong xây dựng
(Green Technology and Sustainable Development in Construction Research Group)
1. TS. Nguyễn Tấn Phong
2. TS. Kuppam Chandrasekhar
3. TS. Sutha Shobana
4. TS. Ponnusamy Senthil Kumar
6 Nhóm nghiên cứu An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
(Occupational Health and Safety Research Group)
1. TS. Muhammad Tariq Sadiq
2. ThS. Lư Quang Oai