Khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ

Đang cập nhật....

Công bố quốc tế & Hội nghị - Hội thảo

    Đang cập nhật....

.
Công bố quốc tế & Nghiên cứu khoa học

  • Giải pháp “Hồ sơ điện tử sinh viên”, sản phẩm Đề tài NCKH cấp Trường do CB-GV-NV Khoa CNTT thực hiện và kết quả hợp tác với các DN triển khai hệ thống ở quy mô rất lớn, có thể phục vụ cho hàng trăm ngàn sinh viên, ứng dụng nhiều công nghệ thông minh (AI) như nhận dạng khuôn mặt thông minh (Smart FaceID), Phân tích dữ liệu lớn liên quan tới kết quả học tập của sinh viên, cảnh báo và dự báo kết quả học tập, hỗ trợ sinh viên xây dựng lộ trình học tập, đăng ký tín chỉ.
  • Giải pháp “Phòng Thí nghiệm Học tập Kết hợp Trực tuyến” – sản phẩm ứng dụng các công nghệ chuyển đổi số Make in Viet Nam như điện toán đám mây riêng, kết nối mạng bằng phần mềm, quản lý định danh phân tán, mô hình kho lưu trữ dữ liệu.., phát triển từ kết quả của Đề tài KHCN cấp Nhà nước KC01.18 (2011-2015) do TS. Hoàng Lê Minh làm Chủ nhiệm Đề tài, đã nghiệm thu và đưa vào ứng dụng.