Giáo dục

Đào tạo đại học
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (xem chi tiết)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô được xây dựng với triết lý giáo dục: Thực học- Thực hành và sáng tạo. CTĐT của ngành sẽ trang bị cho sinh viên tốt nghiệp những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện, có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của chuyên gia Công nghệ kỹ thuật ô tô.

  • Sinh viên từ năm nhất đã được tham quan thực tế các doanh nghiệp/ xưởng để từ đó nhìn thấy rõ ràng bức tranh nghề nghiệp sau này ra trường đi làm
  • CTĐT đã thiết kế các học phần thực hành, đồ án môn học, có thời gian thực tập cơ khí, thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp/ xưởng để thực hành công việc thực tế đúng chuyên ngành được đào tạo.
  • Ngoài ra, hàng năm sinh viên còn có cơ hội trải nghiệm thực tế, tham gia các cuộc thi chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức, như: cuộc thi thiết kế và lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu do Honda tổ chức, cuộc thi của câu lạc bộ (CLB) mô hình, CLB nghiên cứu khoa học, CLB doanh nghiệp, …Nhà trường và khoa cam kết xây dựng môi trường học tập chủ động, trải nghiệm thực tế, và linh hoạt thay đổi đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và hòa nhập nhanh với mới trường quốc tế. Với những chính sách cụ thể như:

  • Tạo ra môi trường học tập năng động, trải nghiệm thực tế, giúp người học phát huy năng lực cá nhân để có thể khởi nghiệp, học tập suốt đời;
  • Tăng cường kết hợp với doanh nghiệp thực tế trong và ngoài nước để công tác đào tạo gắn liền giữa học và hành;
  • Bám sát mục tiêu luôn gia tăng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cộng đồng bằng cách hiện đại hóa cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo đội ngũ CB.GV.NV đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu chất lượng để đảm bảo thực hiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên;
  • Phát triển mô hình giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập dựa trên giáo dục số và công nghiệp 4.0;
  • Gia tăng kiểm soát chất lượng toàn diện để tăng sự hài lòng của sinh viên và các bên liên quan.