Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Đào tạo sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có khả năng

 • Tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các công trình thuộc lĩnh vực điện, điện tử như: Hệ thống điều khiển và giám sát trong công nghiệp, các phân xưởng sản xuất, trạm biến áp và đường dây truyền tải điện, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện năng lượng mặt trời, nhà máy điện năng lượng gió, …
 • Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống sản xuất, bảo trì các thiết bị điện, điện tử trong dân dụng và trong công nghiệp;
 • Vận hành các nhà máy sản xuất điện, các hệ thống truyền tải và phân phối điện năng, …
 • Chuyển giao công nghệ, tiếp cận các thiết bị, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trên thế giới thuộc lĩnh vực điện, điện tử, …
 • Tư vấn giải pháp sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

Học tập và làm việc với doanh nghiệp

 • Tham quan - kiến tập, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp;
 • Thực tập tại các doanh nghiệp, cơ hội được doanh nghiệp hỗ trợ thù lao.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Tham gia các hoạt động sản xuất với vai trò hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp;
 • Tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các công trình điện, tự động hóa trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, truyền tải và sản xuất điện năng;
 • Quản lý, vận hành các hệ thống trong công nghiệp và trong lĩnh vực năng lượng điện;
 • Giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử
 • Làm việc cho các công ty điện lực tại các tỉnh thành trên cả nước;
 • Làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài;
 • Vị trí chuyên gia kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện, điện tử tại các nước trong khu vực và trên thế giới;
 • Làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực điện, điện tử.