Công nghệ Thẩm mỹ

 • Lộ Trình đào tạo

Thời gian đào tạo là 3.5 năm. Khi tốt nghiệp, sinh viên nhận được bằng Cử nhân CNTM.

Để trở thành người có năng lực tốt sau khi tốt nghiệp, người học được trang bị lần lượt các khối kiến thức gồm kiến thức cơ sở, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu.

Kiến thức cơ sở: người học được trang bị các kiến thức về hóa học và sinh học cơ thể, các kỹ thuật ứng dụng mỹ phẩm và các liệu trình chăm sóc da chuyên nghiệp.

Khối kiến thức ngành: người học được trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học, các kiến thức về tương tác của cơ thể với mỹ phẩm, dược liệu, nguyên liệu, công thức mỹ phẩm, công nghệ nhũ hóa và chiết xuất.

Khối kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu: người học được trang bị các kiến thức liên quan đến công nghệ sản xuất mỹ phẩm, công nghệ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Kiểm nghiệm và thử nghiệm mỹ phẩm, thương mại hóa sản phẩm ra thị trường và các vấn đề chuyên sâu khác theo hình thức tự chọn phù hợp với sở thích của người học. Sau khi hoàn thành tất cả các học phần, người học được đi thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Cuối cùng, người học làm nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan của ngành (ví dụ: làm ra mỹ phẩm mới, thực phẩm chức năng mới, công nghệ chiết xuất mới, liệu pháp trị liệu mới, …)

Ngoài ra, để hỗ trợ cho việc hội nhập quốc tế và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sau khi ra trường, sinh viên được bồi dưỡng ngoại ngữ và 10 kỹ năng cốt lõi cho người đi làm giai đoạn 2020 – 2025 được đề cập từ diễn đàn kinh tế thế giới gồm (1) Giải quyết vấn đề phức tạp; (2) Tư duy phản biện, (3) Sáng tạo, (4) Quản lý con người, (5) Làm việc nhóm hiệu quả, (6) Trí thông minh cảm xúc, (7) Đánh giá và ra quyết định, (8) Phục vụ khách hàng, (9) Đàm phán và (10) Nhận thức linh hoạt.

 •  Chuẩn đầu ra 

Kiến thức:

 • ELO 1: Có đủ kiến thức công dân để hòa nhập vào cuộc sống.
 • ELO 2: Áp dụng được kiến thức sinh học, hóa học, dược học và thống kê để phân tích, lập luận và giải thích được các vấn đề của ngành.
 • ELO 3: Áp dụng được kiến thức chuyên sâu và công nghệ mới để thiết kế, nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm, quản lý sản xuất mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kỹ Năng:

 • ELO 4: Thực hiện thành thạo các kỹ năng cá nhân – nghề nghiệp
 • ELO 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và thích ứng với mọi hoàn cảnh
 • ELO 6: Giao tiếp hiệu quả bằng nhiều công cụ và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
 • ELO 7: Có khả năng Lãnh đạo và triển khai một cách sáng tạo

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • ELO 8: Ý thức được sứ mạng công dân toàn cầu và tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, sức khoẻ bản thân và cộng đồng
 • ELO 9: Định hướng tương lại rõ ràng, có lòng đam mê và đạo đức nghề nghiệp
 • ELO 10: Ý thức được việc học tập suốt đời, tích cực đổi mới bản thân, đam mê sáng tạo và khởi nghiệp.
 • Cơ hội nghề nghiệp
 • Sau khi tốt nghiệp
 • Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Chuyên viên kinh doanh/phát triển kinh doanh
 • Chuyên viên tư vấn /chăm sóc khách hàng
 • Chuyên viên kỹ thuật
 • Chuyên viên viết bài/marketing
 • Chuyên viên mua hàng/Quản lý kho
 • Chuyên viên kiểm soát chất lượng
 • Chuyên viên đào tạo
 • Chuyên viên vận hành sản xuất
 • 3 - 5 năm sau khi tốt nghiệp:
 • Quản lý vận hành kinh doanh
 • Giám đốc kinh doanh
 • Quản lý ngành hàng/nhãn hàng
 • Quản lý thương mại điện tử
 • Quản đốc phân xưởng
 • Tự thành lập doanh nghiệp