Công nghệ thông tin

Tên ngành: Ngành Công nghệ Thông tin – Mã ngành: 7480201

Thông tin tuyển sinh:

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH

 • ĐẶC ĐIỂM
 • Tổ hợp xét tuyển: 
 • A00: Toán-Lý-Hóa
 • A01: Toán-Lý-Anh
 • D07: Toán-Hóa-Anh
 • D10: Toán-Địa-Anh
 • Thời gian ĐT: 4 năm
 • Văn bằng: Cử nhân
 • 3 lựa chọn: CT Tiêu chuẩn/ CT đặc biệt/ CT Unified liên kết với Viện Công nghệ Châu Á - AIT
 • Công nghệ phần mềm
 • Công nghệ dữ liệu
 • Tin học quản trị
 • An ninh Mạng
 • Hệ thống Thông tin
 • Nghiên cứu về lập trình, phát triển phần mềm, viết code, quản trị mạng, bảo trì mạng và bảo mật thông tin mạng.

Sinh viên sớm tiếp cận các hệ thống điện toán đám mây, sớm làm việc với các mô hình công nghệ 4.0, phát triển kỹ năng lập trình phần mềm, xử lý dữ liệu số…

Các môn học cập nhật mới: xử lý dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, học máy, số hóa, quản trị thông tin số.


Mục tiêu đào tạo, Chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin nhằm đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức về khoa học cơ bản, kinh tế xã hội và công nghệ thông tin vững chắc để xây dựng và triển khai thành công các hệ thống thông tin phục vụ cho việc quản lý điều hành doanh nghiệp, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số cho các tổ chức nhà nước và tư nhân, cũng như ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào các ngành quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý hành chính, môi trường, y tế, dịch vụ tài chính, v..v.. Chương trình định hướng đào tạo sinh viên phát huy năng lực tự chủ, tinh thần học tập suốt đời, chú trọng phát triển bản thân và nâng cao ý thức trách nhiệm đóng góp cho xã hội và cộng đồng.

Cụ thể:

Mục tiêu cụ thể (POs)

Nội dung

PO1

Đào tạo nhân lực có khả năng phân tích, đề xuất các giải pháp, xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng kịp thời với sự thay đổi nhu cầu của cá nhân và tổ chức trên quy mô toàn cầu.

PO2

Đào tạo nhân lực có khả năng quản lý hệ thống dựa trên công nghệ thông tin trong các tổ chức đa quốc gia

PO3

Đào tạo nhân lực có năng lực làm chủ bản thân, thói quen học tập suốt đời, có tinh thần chia sẻ, chính trực và trách nhiệm với cộng đồng.


Cơ hội nghề nghiệp & Các đối tác , Học bổng

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Lập trình viên
 • Chuyên gia phát triển phần mềm
 • Lập trình, xây dựng hệ thống Internet vạn vật (IoT)
 • Quản trị mạng doanh nghiệp
 • An ninh mạng
 • Phân tích dữ liệu doanh nghiệp
 • Quản trị hệ thống điện toán đám mây


* Tên doanh nghiệp hợp tác trong quá trình đào tạo và tổ chức cho sinh viên thực hành, thực tập:

Stt

Tên doanh nghiệp phối hợp đào tạo

1

Công ty Hitachi Vantara

2

Công ty Capgemini

3

Công ty TMA Solutions

4

Công ty NashTech

5

Công ty LogiGear VN

6

Công ty DEK Technologies

7

Hội Tin học TP. HCM (HCA)

8

Công ty Trần Lê Group

9

Công ty Tiên Khanh

10

Công ty DXC Technology Việt Nam

11

Công ty Orient Software

12

Công ty KMS Technology

13

Công ty NetPower

14

Công ty Officience

15

Công ty 3Ps

16

Công ty HR Navi

17

TT2- Công ty VNPT-CNTT

18

Công ty DMS Pro

19

Công ty Dicentral VN

20

Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Đại Dương

21

Công ty Digi-Texx Vietnam

22

Công ty Restar

23

Công ty Robert Bosch VN

24

Công ty cổ phần nghiên cứu đầu tư và phát triển công nghệ IGEO

25

SAIGONLAB

26

Công ty TechX

27

Công ty Pizitech

28

Công ty An Tín

29

Công ty CRM Online

30

Công ty Wata Solotions

31

Công ty Agrifood

32

Cty TNHH Công nghệ Anh Quân

33

Công ty Chứng khoán Phú Hưng

34

Công ty TNHH MTV Phát triển Phần mềm Âu Lạc (Alta Software)

35

Công ty Carp Tech

36

Công ty CT Group

37

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ HPT

* Nội dung hợp tác:

Doanh nghiệp và Trường Đại học Văn Lang cùng nghiên cứu để ký kết hợp đồng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lâu dài cho công ty.

Doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, tham quan học tập thực tế, kiến tập, thực tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Văn Lang.

Hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực hai bên quan tâm mà Trường Đại học Văn Lang có thế mạnh.

Nghiên cứu hợp tác trong việc xây dựng chương trình, tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn cho cho cán bộ, nhân viên của mỗi bên trong các lĩnh vực các bên có thế mạnh. Doanh nghiệp hỗ trợ Trường Đại học Văn Lang tổ chức các buổi chia sẻ, tư vấn cho sinh viên về các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, phương pháp làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp.