Công nghệ Thực phẩm

  • Lộ trình đào tạo

Chương trình học được thực hiện trong 4 năm (mỗi năm học có 3 học kỳ). Học kỳ cuối cùng của khóa học sinh viên sẽ đi thực tập tốt nghiệp và thực hiện làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp.

 + Năm 1: Các môn đại cương và các môn điều kiện

+ Năm 2: Các môn cơ sở ngành 

+ Năm 3: Các môn chuyên ngành

+ Năm 4: Các môn chuyên sâu và thực tập tốt nghiệp

Bên cạnh đó xuyên suốt trong 4 năm đào tạo, các bạn sẽ có nhiều cơ hội tham quan học tập, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp đối tác với Khoa công nghệ ứng dụng thông qua các học kỳ doanh nghiệp làm cơ sở tiền đề kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp.

  • Chuẩn đầu ra

Kiến thức

·       ELO 1: Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, lý luận chính trị, pháp luật và kiến thức chuyên ngành để vận hành, kiểm tra và đánh giá các quá trình bảo quản, sản xuất và chế biến nông sản, thực phẩm, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

·       ELO 2: Lựa chọn các quy trình công nghệ thực phẩm, dự đoán xu thế và đề xuất giải pháp sản xuất thực phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm giàu dinh dưỡng, thương mại hóa sản phẩm.

·       ELO 3: Thiết kế và xây dựng các giải pháp khoa học để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sản phẩm vào đời sống.

Kỹ năng

·       ELO 4: Vận dụng tốt tư duy phản biện, tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề trong trình sản xuất và chế biến thực phẩm.

·       ELO 5: Thiết lập và quản lý nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với nhóm cả trong vai trò là một nhà lãnh đạo hay một thành viên trong nhóm.

·       ELO 6: Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói, văn bản, đa phương tiện với các bên liên quan. Sử dụng thông thạo tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành.

·       ELO 7: Sử dụng công nghệ hiện đại phục vụ tốt cho việc triển khai hoạt động trong bảo quản, sản xuất và chế biến thực phẩm.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

·       ELO 8: Ý thức nâng cao sức khỏe bản thân và cộng đồng, bảo vệ môi trường xung quanh để phát triển bền vững.

·       ELO 9: Định hướng tương lai rõ ràng, và hình thành lòng đam mê và đạo đức nghề nghiệp.

·       ELO 10: Sẵn sàng tham gia học tập suốt đời, thể hiện niềm đam mê sáng tạo và sự đổi mới bản thân.

  • Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi ra trường, SV có thể tham gia công tác ở các vị trí

·        Kỹ sư thực hành;

·        Kỹ sư phụ trách kỹ thuật (quản lý kỹ thuật);

·       Nhân viên phòng thí nghiệm (Laboratory staff);

·       Chuyên viên giám sát thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm;

·       Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh thực phẩm.

·       Nhân viên bộ phận thu mua nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;

·       Nhân viên vận hành máy sản xuất;

·       Giám sát viên sản xuất (Production supervisor)

·       Nhân viên kiểm định chất lượng (QA)

·       Nhân viên kiểm soát chất lượng nguyên liệu (QC)

·       Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)

·       Kỹ sư sản xuất (Production engineer)

·       Nhân viên bếp (Thức ăn công nghiệp)