Kỹ thuật phần mềm

Đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm có khả năng

  • Với ngành Kỹ thuật phần mềm, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức vững chắc về lập trình, kỹ thuật lấy yêu cầu, phân tích, phát triển và kiểm thử phần mềm; kiến thức về cơ sở dữ liệu, kiến trúc và thiết kế phần mềm, quản lý dự án phần mềm để tạo ra được phần mềm có chất lượng cao chạy trên các nền tảng ứng dụng hiện đại khác nhau như nền tảng web, nền tảng di động. Song song đó, các bạn còn được rèn luyện những kỹ năng mềm cần thiết để phục vụ cho công việc sau này.
  • Sau 4 năm học, bạn nắm vững kiến thức vững chắc về Kỹ thuật phần mềm theo hướng: phát triển game, phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, phát triển phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, phần mềm ứng dụng di động, phần mềm ứng dụng web.

Học tập và làm việc với doanh nghiệp

  • Tham quan - kiến tập, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp.
  • Thực tập tại các doanh nghiệp, cơ hội được doanh nghiệp hỗ trợ thù lao.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

  • Kỹ sư phần mềm với các vai trò: phân tích viên, thiết kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên, trưởng nhóm lập trình, trưởng dự án trong các công ty phát triển và gia công phần mềm, các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, các bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, tổ chức;
  • Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng CNTT ở các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT và các trường học;
  • Giảng viên CNTT ở trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;