Nông nghiệp Công nghệ cao

  • Lộ Trình đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành NNCNC trình độ kỹ sư được thiết kế trong thời gian 4 năm (12 học kỳ) với nội dung chi tiết như sau:

+ Năm 1: Các môn đại cương và các môn điều kiện

+ Năm 2: Các môn cơ sở ngành

+ Năm 3: Các môn chuyên ngành

+ Năm 4: Các môn chuyên sâu và thực tập tốt nghiệp

Bên cạnh đó xuyên suốt trong 4 năm đào tạo, các bạn sẽ có nhiều cơ hội tham quan học tập, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp đối tác với Khoa công nghệ ứng dụng thông qua các học kỳ doanh nghiệp làm cơ sở tiền đề kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp.

  • Chuẩn đầu ra:

Kiến thức

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao; hiểu biết và nắm vững các kiến thức cơ sở và chuyên ngành Nông nghiệp Công nghệ cao để ứng dụng vào thực tiễn.

Kỹ năng

Kỹ năng chuyên môn: Biết lập kế hoạch và quản lý kỹ thuật cho các công ty, cơ sở sản xuất, nông trại ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ Cao; có các kỹ năng cơ bản làm việc trong phòng thí nghiệm, trong các qui trình trồng trọt/sản xuất ứng dụng công nghệ cao; có khả năng vận hành, hiệu chỉnh các kỹ thuật hiện đại, các phần mềm ứng dụng trong trồng trọt và sản xuất nông sản.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: khi ra trường, các em có khả năng tổ chức và phối hợp tốt với các thành viên khác tại nơi làm việc để giải quyết công việc.

Thái độ

Trong quá trình học tập và rèn luyện, sinh viên xây dựng được cho mình ý thức trách nhiệm công dân, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, thái độ phục vụ tốt, tinh thần cầu tiến, đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp.

  • Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ thuật viên tại các cơ sở nông nghiệp công nghệ cao;

Chuyên viên điều hành và quản lý sản xuất tại các công ty nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp;

Nhà tư vấn hướng nông và cung cấp giống cây trồng, giống dược liệu;

Kỹ thuật viên trong các cơ sở sản xuất giống nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;

Những sinh viên thành công tạo ra được những sản phẩm mà xã hội có nhu cầu sẽ được Viện và Trường hoặc các doanh nghiệp hỗ trợ các điều kiện để khởi nghiệp.