Quản lý công nghiệp

1. MÔ TẢ CHUNG

Ngành Quản lý công nghiệp là ngành giao thoa giữa kinh tế và kỹ thuật, tổng hợp nhiều kiến thức nền tảng và chuyên sâu về quản trị kinh tế và kỹ thuật công nghệ. Đây là ngành đào tạo, cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết cho sinh viên liên quan đến hoạt động quản lý hoạt động sản xuất, quản lý dự án, quản trị nguồn nhân lực, quản lý tồn kho, chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thương mại; đóng vai trò quan trọng cho thành công của các đơn vị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

2. GIỚI THIỆU NGÀNH

Ngành QLCN đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư trong lĩnh vực quản lý công nghiệp (IME). Kỹ sư Quản lý công nghiệp có năng lực tư vấn, tham mưu và triển khai cho doanh nghiệp các giải pháp về quản lý công nghiệp và quản trị kinh doanh nhằm cải thiện năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất góp phần mang lại giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp và xã hội.

3. CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức

 • Vận dụng đồng bộ khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến An toàn, sức khỏe, môi trường (HSE) và quản lý công nghiệp tại các doanh nghiệp.
 • Đánh giá, đề xuất, lựa chọn các giải pháp tối ưu trong hoạt động quản lý công tác HSE, quản lý công nghiệp tại doanh nghiệp.

Kỹ năng

 • Tin học: MOS ≥ 750
 • Tiếng Anh: IELTS 5.5 hoặc tương đương

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Thể hiện khả năng nâng cao sức khỏe bản thân và đảm bảo an toàn môi trường cộng đồng, có nhu cầu và sẵn sàng tham gia học tập suốt đời, tích cực đổi mới bản thân và đam mê sáng tạo.
 • Phát triển phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

4. TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư IME có thể tham gia làm việc ở nhiều bộ phận, tổ chức của công ty, doanh nghiệp với nhiều vị trí vai trò quan trọng như: quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất công nghiệp, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý chuỗi cung ứng… Quản lý công nghiệp cũng là một trong những điều kiện “cần thiết” cho các nhà lãnh đạo, người chủ doanh nghiệp. Ngành Quản lý công nghiệp được đánh giá là một ngành học có nhiều triển vọng nghề nghiệp trong tương lai với cơ hội việc làm rộng mở và mức lương cao.

 • Kỹ sư Quản lý công nghiệp;
 • Giám sát hoạt động sản xuất
 • Trưởng ca sản xuất;
 • Trưởng phòng/Giám đốc bộ phận Sản xuất;
 • Giám đốc nhà máy;